Els Blaus de Roses
Av. de Rhode, 139. Passeig Marítim de Roses (devant de l'Hotel Mar i Sol)
T: (+34) 609 32 81 77 M: info@elsblausderoses.com