Els Blaus de Roses
Av. de Rhode, 139. Passeig Marítim de Roses (devant de l'Hotel Mar i Sol)
T: (+34) 681382581 - (+34) 689 392 744 M: info@elsblausderoses.com